POVEZATI GRADSKI PARLAMENT SA GRAĐANIMA

Član Građanske inicijative “21. maj” i samostalni odbornik u Skupštini Glavnog grada mr Aleksandar Saša Zeković uputio je prijedlog da se poboljšaju aktivnosti i vidljivost gradskog parlamenta na društvenim mrežama.

U detaljno obrazloženom prijedlogu, odbornik Zeković je inicirao različite aktivnosti i mjere kako bi se podstaklo uključivanje građana i unaprijedila njihova povezanost sa gradskim parlamentom. 

Suština prijedloga je da se građani i građanke kvalitetnije i neposrednije informišu o o radu gradske skupštine i njegove uloge i obaveze da pomno prati rad gradske uprave, službi i preduzeća i raspravlja o pitanjima i temama koje su važne javnosti Podgorice.

Iz Službe Skupštine Glavnog grada Zekovićev prijedlog su ocijenili konstruktivnim, najavili da će ga razmotriti i potruditi da ga, u skladu sa mogućnostima, i ostvare.