Polaganje vijenca na Pobrežju

  1. jul, 2021. godine

Polaganje vijenca na Pobrežju

Delegati:

Merdan Zejnelagić, član Koodrinacionog odbora GI „21. maj“

Branko Lukovac, potpredjednik  Savjeta GI „21. maj“

Nada Bukilić, potpredsjednica Savjeta GI „21. maj“

Aleksandar Saša Zeković, organizacioni koordinator GI „21. maj“