Polaganje vijenca na Gorici

13. jul, 2021. godine

Polaganje vijenca na Gorici

Delegati:

Vladimir Šibalić, koordinator za međunarodne odnose

Manja Simonović, članica GI »21. maj«

Stefan Aleksić, član Koordinacionog odbora GI »21. maj«

Aleksandar Saša Zeković, organizacioni koordinator