POHVALA GRADSKIM “PUTEVIMA”: OŠTEĆENA REŠETKA ZAMIJENJENA NOVOM

Građani koji stanuju u soliterima u Momišićima obavijestili su gradsku organizaciju Građanske inicijative (GI) “21. maj” u Podgorici o oštećenjima u ulici Pariske komune. Odmah iza trećeg solitera u navedenoj ulici je evidentno oštećenje rešetke slivnika koje prijeti da nastrada pješak ili zaglavi točak motornog vozila.

Samostalni odbornik u Skupštini Glavnog grada Podgorice i član nadstranačke GI “21. maj” Aleksandar Saša Zeković oštećenje je prijavio gradskom preduzeću “Putevi” d.o.o. i v.d. direktoru gospodinu Radošu Zečeviću ukazao da je oštećenu slivničku rešetku neophodno sanirati i umjesto dosadašnjih postaviti rešetke koje su stabilnije i dužeg vijeka trajanja. 

Gradsko preduzeće “Putevi” nakon obavještenja iz GI “21. maj” je brzo reagovalo i dotrajalu i uništenu rešetku zamijenilo novom:

“Želim da javno pohvalim direktora Radoša Zečevića koji je na zahtjev građana i moje obavještenje o tome reagovao u najkraćem roku pa je oštećenu slivničku rešetku kod trećeg solitera u ulici Pariske komune zamijenio novom. Na ovaj način Zečević potvrđuje da su mu od suštinske važnosti efektivnost i efikasnost gradskog preduzeća i uspješno funkcionisanje Glavnog grada” kaže Aleksandar Saša Zeković, samostalni odbornik u Skupštini Glavnog grada i član nadstranačkog pokreta Građanska inicijativa „21. maj“.