PODNIJETA PRIJAVA PROTIV SEFEROVIĆA

PODNIJETA PRIJAVA PROTIV SEFEROVIĆA

Građanska inicijativa “21. maj” pozvala je Specijalno državno tužilaštvo da provjeri da li u radnjama direktora „Komunalno stambeno“ d.o.o. Herceg Novi Borisa Seferovića ima bića krivičnog djela protiv ustavnog uređenja i bezbjednosti Crne Gore ili bilo kojeg drugog krivičnog djela koje se goni po službenoj dužnosti. Socijaldemokrate Crme Gore i njihov Opštinski odbor u Herceg Novom ukazali su da je Seferović navodno naredio zapošljenima u ovom preduzeću da javno istaknu transparente kojima se dovodi u pitanje nezavisnost Crne Gore i poziva na nasilnu promjenu ustavnog uređenja. Građanska inicijativa “21. maj” i njen Gradski savjet u Herceg Novom podržavajući javno oglašavanje Socijaldemokrata Herceg Novog podnijeli su prijavu kako bi se provjerilo da li su Seferović i za sada nepoznata lica koja su štampala transparente izvršili krivično djelo ugrožavanje nezavisnosti, član 357, i pozivanje na nasilnu promjenu ustavnog uređenja, član 362 stav 3 Krivičnog zakonika Crne Gore ili bilo kojeg drugog krivičnog djela koje se goni po službenoj dužnosti. Krivično je kažnjiva izrada, umnožavanje i rasturanje materijala koji je po svom sadržaju takav da poziva ili podstiče na ugrožavanje ustavnog uređenja ili bezbjednosti Crne Gore. Gradski savjet Građanske inicijative “21. maj” Herceg Novi ocijenio je da posjeta poglavara Srpske pravolavne crkve politički zloupotrijebljena i pretvorena u otvorenu provokaciju, namjerno podizanje tenzija i propagandu koja podsjeća na onu kojoj je u Crnoj Gori obično posezao okupator. Uz primjetno odsustvo državnih zastava, ne samo da se nastavilo nepriznavanje nezavisnosti i suverenteta Crne Gore, nego se kroz istaknute simbole, parole i transparente podstiče i ohrabruje djelovanje nacionalističkih i ekstremističkih vjerskih grupa.

Građanska inicijativa “21. maj”