PODGORICA NEĆE BITI OPTEREĆENA NACIONALIZMOM I PRIMITIVNIM POLITIČKIM KONFLIKTIMA 

Profesorica Andrijana Klikovac, potpredsjednica Gradskog savjeta u Podgorici, objavila je da Građanska inicijativa (GI) “21. maj” učestvuje na izborima za Skupštinu Glavnog grada Podgorica, u sklopu liste “Svi za naš grad”, sa ciljem da podstakne javne politike, gradske programe i projekte koji će omogućiti razvoj kritičke i dobronamjerne građanske zajednice, kao i produktivnih deliberativnih rasprava na svim nivoima lokalne samouprave.

“Imajući u vidu da je Crna Gora u posljednje dvije godine izložena politici koja se pokazala destruktivnom i nekompetentnom na svim nivoima vlasti od suštinske je važnosti da proevropske, građanske i urbane političke i društvene snage zajedničkim pregnućem dobiju predstojeće izbore i time stanovnicima Podgorice omoguće da žive u gradu koji će da se razvija i svima pruži šansu za bolji i kvalitetniji život” saopštila je Klikovac.

Potpredsjednica GI “21. maj” Andrijana Klikovac istovremeno je uvjerena da će pobjeda u Podgorici širom otvoriti vrata za političke i društvene promjene u cijeloj Crnoj Gori. 

“U tom smislu, GI “21. maj” će podržati svaku politiku i sve političke i nevladine aktere koji će biti posvećeni izgradnji evropske i građanske Crne Gore, što podrazumijeva i trajan raskid sa javnim politikama i praksama koje su u postjugoslovenskom periodu štetile evropeizaciji, stabilizaciji i razvoju Crne Gore” navela je Klikovac i dodala da u “21. maju” očekuju da se zajedno sa predizbornim saveznicima posvete reformatorskoj i meritokratskoj gradskoj upravi i davanju primjera kako treba da izgleda javna politika koja je utemeljena u Evropskoj povelji o lokalnoj samoupravi. 

Jasno poručujemo da ne želimo da Podgorica postane opterećena bilo kakvim nacionalističkim i primitivnim političkim konfliktima već da postane uzor za cijelu Crnu Goru. Zato smo sigurni da će politika koja u svom fokusu ima lista “Svi za naš Grad” biti recept i za buduće promjene u cijeloj Crnoj Gori”.

Potpredsjednica pokreta “21. maj” Andrijana Klikovac iskazala je zadovoljstvo što su se konačno okupile proevropske, demokratske i građanske snage koje će raditi na formiranju transparentne, efikasne, pametne i racionalne gradske uprave i istakla da je vizija da Glavni grad Podgorica bude inkluzivna, aktivna i najpristupačnija lokalna demokratija i samouprava u Crnoj Gori.