PODGORICA DA POKAŽE EMPATIJU I SOLIDARNOST SA MAROKOM

Pisao sam predsjednici Skupštine Glavnog grada Podgorica dr Jeleni Borovinić Bojović da pozove sve odbornike i odbornice (njih ukupno 58) da simbolički po jednu odborničku naknadu (150 eura) uplate za pomoć Maroku. Gradska skupština i Glavni grad Podgorica mogu organizovati različite aktivnosti, ponuditi i pružiti pomoć na brojnim poljima. Osim konkretnije i značajnije finansijske pomoći Glavnog grada (kao i prilikom potresa i prirodnih nepogoda u drugim zemljama), Maroku se može pomoći kroz zdravstvenu zaštitu i njegu i kroz angažovanje pripadnika Službe zaštite i spašavanja Podgorice.

Solidarnost sa Marokom je i prilika da se osnaže međudržavni odnosi ali i da se nastavi napredak u razvijanju hrišćansko-muslimanskih odnosa i snaženju međureligijskog i međukulturalnog dijaloga. Treba imati u vidu i poštovati činjenicu da u Podgorici i Crnoj Gori živi značajan broj pripadnika islama, koji su različitog etničkog porijekla. Uvjeren sam da će svi odbornici i odbornice Skupštine Glavnog grada jedinstveno podržati odluke o upućivanju finansijske i druge pomoći građanima Maroka koji su pogođeni posljedicama katastrofalnog zemljotresa.

Aleksandar Saša Zeković, samostalni odbornik u Skupštini Glavnog grada Podgorice i član nadstranačkog pokreta Građanska inicijativa “21. maj”