POBOLJŠANJE FUNKCIONISANJA GRADSKE SKUPŠTINE

Skupština Glavnog grada u saradnji sa Zajednicom opština Crne Gore, organizovala je izuzetno kvalitetnu obuku na temu „Ovlašćenja i odgovornosti odbornika i način vršenja odborničke funkcije“. 

Predavači na obuci Mišela Manojlović i Dragan Šoć, sa značajnim profesionalnim, obrazovnim i političkim iskustvom, dali su sve od sebe da podrže odbornike u njihovim ulogama i pomognu im da razviju odgovarajuću političku kulturu, znanja i vještine da proizvode odluke koje su korisne i racionalne za građane.  

Obuka je bila praktična, participativna i korisna, jer najveći broj osoba u gradskoj skupštini po prvi put u svom životu obavlja odborničku funkciju a tu ulogu treba afirmisati i osnažiti u zajednici jer doprinose mnogim važnim odlukama koje utiču na život stanovnika Podgorice.

Odmah po konstituisanju aktuelnog saziva gradske skupštine predložio sam jačanje kapaciteta odbornika i odbornica kako bi kvalitetno i odgovorno obavljali svoju predstavničku funkciju. Rukovodstvo Skupštine Glavnbog grada je prihvatilo tu inicijativu ali je obuka više puta odlagana zbog nedovoljnog interesovanja odbornika da bi na kraju u istoj učešće uzelo oko 15% odbornika i odbornika iz vlasti i opozicije.

Aleksandar Saša Zeković, samostalni odbornik i član nestranačke Građanske inicijative “21. maj”