PO PRVI PUT OBUKA ZA NOVOIZABRANE ODBORNIKE I ODBORNICE

Skupština Glavnog grada u saradnji sa Zajednicom opština Crne Gore organizuju obuku na temu „Ovlašćenja i odgovornosti odbornika_ca i način vršenja odborničke funkcije“ kako bi rad gradskog parlamenta bio što uspješniji i efikasniji.

Na početku rada ovog saziva Skupštine predložio sam da se organizuje obuka kako bi odbornici i odbornice kvalitetnije obavljali svoju dužnost, pravilno se koristili poslovnikom i razvili potrebne vještine i znanja za jačanje svojih inicijativa.

Predsjednica Skupštine Glavnog grada, gđa dr Jelena Borovinić Bojović, prihvatila je inicijativu i naložila da se u najkraćem roku i po prvi put organizuje obuka kako bi se predstavnici i predstavnice pripremili za uspješno predstavljanje građana i građanki Podgorice.

Treneri na obuci biće g. Dragan Šoć, advokat i bivši poslanik Skupštine Crne Gore i gđa Mišela Manojlović, generalna sekretarka Zajednice opština i sertifikovana edukatorka Uprave za ljudske resurse.

U aktuelni saziv gradske skupštine ušao je veliki broj osoba koje su, poput mene, bez parlamentarnog iskustva, pa posvećenost i kvalitet rada zavisi od poznavanja i sticanja znanja i vještina koje su neophodne za obavljanje odborničkih obaveza i zadataka i uspješno zastupanje svih građana_ki.

Uvjeren sam da će obuka pomoći i da se odbornici i odbornice međusobno bolje upoznaju i da se podstakne duh saradnje i posvećenost zajedničkim opštim ciljevima. 

Aleksandar Saša Zeković,

član Građanske inicijative “21. maj” i samostalni odbornik u Skupštini Glavnog grada Podgorice