OŠTEĆENJA U ULICI PARISKE KOMUNE PRIJAVLJENA PREDUZEĆU PUTEVI

Građani koji stanuju u soliterima u Momišićima obavijestili su gradsku organizaciju Građanske inicijative (GI) “21. maj” u Podgorici o oštećenjima u ulici Pariske komune. Odmah iza trećeg solitera u navedenoj ulici je evidentno oštećenje rešetke slivnika koje prijeti da nastrada pješak ili zaglavi točak motornog vozila.

Samostalni odbornik u Skupštini Glavnog grada Podgorice i član nadstranačke GI “21. maj” Aleksandar Saša Zeković oštećenje je prijavio gradskom preduzeću “Putevi” d.o.o. i v.d. direktora gospodinu Radošu Zečeviću ukazao da je oštećenu slivničku rešetku neophodno sanirati i umjesto dosadašnjih postaviti rešetke koje su stabilnije i dužeg vijeka trajanja. 

Od gradskog preduzeća “Putevi” zatražena je povratna informacija o preduzetom.