Odata pošta žrtvama u selu Velika

Delegacija Građanske inicijative “21. maj” i Crnogorskog ženskog lobija odala je poštu žrtvama zločina u selu Velika, u opštini Plav i položila vijenac na spomenik žrtvama u blizini Crkve Svetih mučenika Kirika i Julite.

 

Aida Petrović i Aleksandar Saša Zeković razgovarali su sa mještanima o važnosti  suočavanja s prošlošću a u pratnji sa žiteljima iz Gornje Ržanice odali su poštu žrtvama i na tamošnjem spomeniku.

 

Građanska inicijativa “21. maj” i Crnogorski ženski lobi zalažu se za njegovanje zvaničnog sjećanja na taj zločin i u tom pravcu podupiru komunikaciju i saradnju opštine Plav i Vlade Crne Gore. Vjerske zajednice treba da učestvuju u službenim komemoracijama kako bi se podsticalo sjećanje na ekstremno i brutalno nasilje a ne revizionizam, mržnja i podjele.

Podržavamo inicijative lokalnih udruženja prema Vladi Crne Gore koje se odnose na formiranje posebne komisije i popis svih žrtava. 

 

Važno je da se događaj i aktivnosti u vezi sa njegovanjem sjećanja ne politizuju i da se ne dozvole pristupi kojima se žele transformisati i narušiti etnički i vjerski odnosi.

Već ranije smo javno ukazali da je primjetna neodlučnost i nezainteresovanost crnogorskih vlasti za njegovanje službenog javnog sjećanja na narodnooslobodilački pokret i borbu protiv fašizma i njegovih saradnika u Crnoj Gori, uz prećutnu podršku revizionizmu i stvaranju i održavanju izmišljenog ideološkog prikaza nesporne antifašističke prošlosti Crne Gore.

 

Opština Plav treba da uz angažovanje sopstvenih građanskih potencijala i struktura, i podršku humanističkih i društvenih nauka, osnaži moralno proučavanje nasilja u Drugom svjetskom ratu na svojoj današnjoj teritoriji pa bi u tom pogledu bile od koristi i zvanične, autentične, opštinske inicijative prema nasilju u prošlosti.

Posebno poržavamo iniciranje i organizovanje naučnih skupova koji bi pomogli lokalnoj zajednici da se preispitaju dosadašnji pristupi, sistematizuju, predstave i objasne činjenice i spriječi ekstremni nacionalizam i zaoštravanje etničkih i regionalnih tenzija. Važno je da se ponude i odgovori na reflektovanje poslijeratnog političkog konteksta i pristupa nenarušavanja uspostavljenog bratstva i jedinstva na rasvjetljavanju, procesuiranju i njegovanju sjećanja na ovaj i druge zločine.