NOVO RUKOVODSTVO 21. MAJA U PODGORICI

Savjet Građanske inicijative “21.maj” u Podgorici izabrao je novo rukovodstvo u Glavnom gradu koje će raditi sa mandatom u trajanju od dvije godine.

Za predsjednicu Savjeta izabrana je Lena Ruth Stefanović – doktor nauka iz oblasti socio-lingvistike, dok su za potpredsjednike izabrani Vukota Vukotić,  istoričar i Adnan Đečević, menadžer usluga.