NEPRIHVATLJIVA DEGRADACIJA OSOBA SA INVALIDITETOM

Građanska inicijativa “21. maj” apeluje na odgovorne u Građanskom pokretu “Ura” da povuku iz dalje upotrebe svoj političko – propagandni spot u kojem je prisutan neprimjeren i neprihvatljiv pristup prema osobama sa mentalnim invaliditetom. Odgovorno je i važno odustati od daljeg korišćenja tog spota dok se ne izmijeni njegov dio koji je sporan sa aspekta ljudskih prava jer je prisutno omalovažavanje i dovodi se u pitanje zaštita integriteta ličnosti. Već su reagovali aktivisti Pokreta osoba sa invaliditetom i brojni roditelji i članovi porodica djece i odraslih osoba sa neuro-vegetativnim problemima koji su povrijeđeni zbog dijela sadržaja političkog spota kojim se ne doprinosi pravilnom razumijevanju invaliditeta i društvenom prihvatanju osoba sa invaliditetom. Na dati način, doprinosi se širenju predrasuda koje po pravilu ograničavaju inkluziju i kvalitet života svake osobe. Iznenađeni smo činjenicom da nije reagovao i Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Siniša Bjeković čije bi oglašavanje pomoglo da se diskusija o ovom pitanju nepotrebno ne politizuje.Slobodni i pošteni izbori su ključni za održivu i funkcionalnu demokratiju a sloboda izražavanja predstavlja važno ljudsko pravo koje je neophodno za demokratsko društvo. Politički govor koji se ispoljava tokom izbornih procesa treba biti korektan i utemeljen jer se njime utiče i na formiranje stavova građana o pitanjima od javnog značaja. Ograničenje slobode izražavanja je legitimno samo onda kada je pracvno i zakonski utemeljeno, a predmetni spot direktno dovodi u pitanje međunarodne standarde na koje se obavezala i naša zemlja. Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom jasno promoviše da svaka osoba sa invaliditetom ima pravo na poštovanje fizičkog ili mentalnog identiteta na osnovu jednakosti sa drugima. Takođe, ova Konvencija, koju je ratifikovala i Crna Gora, zabranjuje govor mržnje i omalovažavanje osoba sa invaliditetom koji se smatraju i oblikom diskriminacije.

Građanska inicijativa “21. maj”