MUP JE SERVIS SVIH GRAĐANA A NE URE, PODNIJETA PRIJAVA PROTIV MANDIĆA

Građanska inicijativa “21. maj” poziva ministra unutrašnjih poslova Filipa Adžića da osigura zakonito, profesionalno i politički neutralno postupanje policijskih službenika i da se suzdrži i odustane od zloupotrebe policijskog servisa kako bi Građanski pokret “Ura” i druge njemu bliske partije ostvarile što povoljniji rezultat. Svi u Crnoj Gori su dužni da omoguće slobodno izjašnjavanje građana.

Od strane opštinskih izbornih komisija i subjekata koji učestvuju na izborima Uprava policije je blagovremeno obaviještena o mogućim incidentima i planovima različitih interesnih i nacionalnih grupa. Do ovog trenutka javnost nije obaviještena da li je formorano posebno operativno tijelo koje prati i preduzima mjere i radnje kako bi se očuvao stabilan javni red i mkir i osiguralo efikasno postupanje policije po svim prijavama.

Građanska inicijativa “21. maj” podnijela je prijavu Upravi policije i Vrhovnom državnom tužilaštvu protiv Seada Seja Mandića kako bi se provjerilo da li u njegovim postupcima i planovima ima bića bilo kojeg krivičnog djela, posebno protiv izbornih prava, ili prekršaja za koje se gonjenje preduzima po službenopj dužnosti.

Građanska inicijativa “21. maj” poziva građane i građanke da dokumentuju i prijave sve izborne nepravilnosti, opstrukcije glasanja i pritiske. 

Građanska inicijativa “21. maj” svima će pružiti pomoć, podršku i pravnu zaštitu.

Građanska inicijativa “21. maj”