MOBILISATI SNAŽNIJU POLITIČKU PODRŠKU ZA BORBU PROTIV ZAVISNOSTI

Prevencija i borba protiv zavisnosti ujedinjuje sve političke opcije u Podgorici. Predložena prva aktivnost Savjeta za prevenciju narkomanije kao i promjena odnosno dopuna njegovog naziva

Na trećoj sjednici Skupštine Glavnog grada, 11. maja 2023. godine, imenovan je Savjet za prevenciju narkomanije. Dobru osnovu za uspješan, podržavajući i proaktivan rad pruža činjenica što je to radno tijelo izabrano uz podršku svih odbornika i odbornica. 

Za 22. jun 2023. godine zakazana je peta sjednica Skupštine Glavnog grada kada će se razmotriti i Izvještaj o radu Javne ustanove (JU) za smještaj, rehabiliaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci za prošlu godinu. 

Tim povodom predsjednici, dr Maji Miročević Rotolo, predložio sam da se održi prva sjednica Savjeta za prevenciju narkomanije kako bi se, između ostalog, na vrijeme inicirala i organizovala posjeta ovoj JU. 

Posjeta predsjednice i članova_ica Savjeta, kao i drugih zainteresovanih aktera, je od vitalnog značaja za razumijevanje problematike i sticanje znanja, kvalitetniju parlamentarnu diskusiju i dalji rad ovog stalnog radnog tijela ali i za iskazivanje poštovanja i podrške osoblju i korisnicima ove JU i roditeljima i porodicama koje se nose sa posljedicama zavisnosti.

Takođe uputio sam prijedlog da se dopuni naziv ovog skupštinskog radnog tijela i da se ono ubuduće zove Savjet za prevenciju narkomanije i ostalih zavisnosti

S tim u vezi potrebno je da iniciramo izmjenu i dopunu Odluke o obrazovanju radnih tijela Skupštine Glavnog grada, konkretno člana 9. i člana 17. a prijedlog s tim u vezi mogu potpisati svi_e članovi_ice Sasvjeta iz reda odbornika_ca.

Neophodno je inovirati pristup Skupštine Glavnog grada Podgorice prema tematici i problematici zavisnosti pa našu profesionalnu i političku pažnju treba iskazati i prema prevenciji drugih oblika zavisnosti, poput alkoholizma i kockanja, što vjerujem da će naići na podršku javnosti Podgorice.

Aleksandar Saša Zeković

samostalni odbornik u Skupštini Glavnog grada i član Građanske inicijative “21. maj”