MEDOJEVIĆ JE ZASTUPALA POLITIKE PROTIV GLADI I SIROMAŠTVA

Žao mi je zbog odluke Marine Medojević da odstupi sa dužnosti  sekretarke Glavnog grada Podgorica za socijalno staranje. 

Prije svega zato što nije dobro za društvo kada žene odlaze sa javnih funkcija o naročito kada se radi osobi sa značajnim profesionalnim i aktivističkim iskustvom u služenju potrebama zajednice i građanima koji se suočavaju sa egzistencijalnim krizama. 

Uvjerena sam da svi u Crnoj Gori ne samo da poštujemo njen doprinos u  pružanju dostojanstvene podrške svima koji su bili u kriznim egzistencijalnim situacijama.

Njen inaguracioni nastup kao nove gradske sekretarke za socijalno staranje je bio precizan i potpuno nepolitički. Jasno je saopštila da joj je cilj da u Podgorici ne može biti gladnih ili onih koji žive u krajnjoj nemaštini. Program rada koji je nedavno i javno predstavila razumjela sam, zajedno sa svojim kolegama i koleginacama, kao stabilan plan kako da se ljudi pomognu i kako da se oslobode siromaštva.

dr Lena Ruth Stefanović, predsjednica gradske organizacije nestranačke Građanske inicijative „21. maj“ za Podgoricu