Ljubomir Filipović, Drugačija radio veza”, Antena M