Saopštenje Živković, Filipović, Bojović

Saopštenje za javnost

Obavještavamo javnost da je Koordinacioni odbor GI “21.maj” utvrdio pravila o načinu formiranja samostalne građanske liste GI “21.maj” za buduće parlamentarne izbore. U naredna četiri mjeseca definisaće se 81 poslanički kandidat, nakon čega će Savjet GI “21.maj” putem preferencijalnog glasanja potvrditi predloženu građansku listu. Pravila na osnovu kojih će se personalno kreirati predložena Lista obuhvataju slijedeće kriterijume: a) od predviđenog broja biće predložena 41 osoba ženskog pola; b) među prvih 20 kandidata najmanje 40% biće kandidati koji pripadaju brojčano manjim narodima i ranjivim društvenim grupama poput LGBT i lica sa invaliditetom, c) cjelina Liste će biti kreirana uz uvažavanje multigeneracijske, profesionalne, regionalne, nacionalne, etničke i konfesionalne pripadnosti, d) svi izabrani kandidati će se obavezati da svoj mandat vrše najduže 2 godine nakon čega će ih zamijeniti slijedeći kandidati na Listi. Odmah nakon što Savjet GI “21.maj” potvrdi predloženu Listu otpočeće kampanja u cilju upoznavanja javnosti sa predloženim kandidatima. Time će GI “21.maj”, pored svojih  građanskih aktivnosti utemeljenih u decembarskom Proglasu, upoznati crnogorsku javnost i sa svojim članovima koji će svojim angažmanom doprinijeti odlučujućim političkim i društvenim promjenama. U tom smislu, naši ciljevi su jasni i oni su vezani za skoru smjenu aktuelne vlasti, temeljite društvene reforme, što skoriji ulazak građanske Crne Gore u EU i poraz velikosrpske šovinističke i anticrnogorske politike.              

Podgorica, 05.07.2021. god.

 

GI “21. maj”