Javni funkcioneri i političari da podrže društveno prihvatanje LGBTIQ osoba

Brojna delegacija Građanske inicijative “21. maj” učestvovala je na ovogodišnjem “Montenegro prajdu” iskazujući tako solidarnost sa LGBTIQ zajednicom i pridružujući se pružanju otpora njihovoj društvenoj i političkoj diskriminaciji u Crnoj Gori.

 

Društveno prihvatanje i ravnopravnost LGBTIQ osoba u crnogorskom društvu za Građansku inicijativu “21. maj” jedan je od vodećih programskih usmjerenja.

 

Čestitamo LGBTIQ Asocijaciji “Kvir Montenegro” i Organizacionom odboru na uspješno pripremljenom i realizovanom prajdu. Njihova predanost i posvećenost podstiču obrazovanje društva i inspirišu dalji politički i društveni aktivizam.

 

Građanska inicijativa “21. maj” poziva Skupštinu i Vladu Crne Gore da osnaže i ubrzaju politike i praksu koja će unaprijediti sigurnost, prihvaćenost i kvalitet života LGBTIQ osoba u Crnoj Gori. 

 

Vlasti naročito treba da osnaže aktivnosti u promociji inkluzije. Javno samodeklarisanje članova i funkcionera Vlade i Skupštine Crne Gore, kao i političara u cjelini, može dati poseban podsticaj i doprinijeti društvenom prihvatanju LGBTIQ osoba, njihovoj političkoj participaciji i učešću u sveukupnom javnom životu.

 

Akademske studije potvrđuju da javno samodeklarisanje po pitanju pripadnosti LGBTIQ zajednici javnih fukcionera, poslanika i političara u cijelini ima značajan uticaj na transformaciju stavova i ponašanja njihovih glasača i doprinosi poboljšanju javnih politika i prakse ljudskih prava.