GRADSKE VLASTI DA REAGUJU NA TROVANJE PASA

Gradske vlasti treba hitno da reaguju povodom najnovijeg primjera trovanja pasa u Podgorici. Pozivam nadležne da reaguju krivičnim prijava, informativnim kampanjama i kvalitetnijom komunikacijom sa javnošću kako bi se unaprijedila svijest, empatija i odgovornost prema životinjama. 

U naselju City kvart je bačen otrov od kojeg već danima stradaju psi koji, iako na ulici, su bili vakcinisani i sterilizovani i potpuno bezopasni po stanovnike. 

Sa jednom monahinjom jutros sam sklonio leševe sa lokacija kojima se kreću građani na zelene površine i pozvao gradske službe da ih uklone. 

Životinje ne zaslužuju ovakvu patnju i smrt i nijesu odgovorni što su na ulici. Rješevanje  problema napuštenih i životinja koje žibve na ulici njihovim trovanjem je nehumano i predstavlja krivično djelo i protivno je svim istinskim vjerskim uvjerenjima. 

Svi koji se bave pružanjem pomoći životinja, kada se dogode ovakvi situacije, suočavaju se sa stanjem emotivne i mentalne iscrpljenosti i nespomoćnosti što se odražava i na njihovo zdravlje i kvalitet života.

Predložiću da su na nivou Skupštine Glavnog grada osnuje posebna odbornička grupa podrške zaštiti životinja kako bi se podržao, unaprijedio i kvalitetnije pratio rad nadležnnih gradskih službi i pružala podrška nevladinim organizacijama i građanima koji brinu o životinjama. 

Aleksandar Saša Zeković, samostalni odbornik u Skupštini Glavnog grada Podgorice i član nadstranačkog pokreta Građanska inicijativa “21. maj”