GRAĐANIMA PODGORICE DOSTAVLJAJU SE NEISPRAVNI RAČUNI ZA VODU 

izvor: Portal Analitika – https://www.portalanalitika.me/clanak/zekovic-gradanima-podgorice-dostavljaju-se-neispravni-racuni-za-vodu 

Samostalni odbornik u Skupštini Glavnog grada Podgorice i član nestranačke Građanske inicijative “21. maj” Aleksandar Saša Zeković obavijestio je upravu gradskog preduzeća Vodovod i kanalizacija da su jednom broju broju potrošača u Podgorici dostavljeni neispravni računi za vodu za septembar 2023. godine. 

Zeković je obavijestio prethodnog direktora gradskog vodovoda da isporučeni računi, “evidentno pokazuju” da se u većem broju podgoričkih naselja očitavanje vodomjera ne vrši redovno pa se dostavljeni računi ne mogu smatrati ispravnim. 

On kaže da plan očitavanja brojila, dostupan na sajtu, sadrži jednu jedinu rečenicu, iz koje se zaključuje da se očitavanje mora vršiti jednom mjesečno.

https://vikpg.me/images/pdf/plan-oitavanja-brojila.pdf

Za Portal Analitiku odbornik Zeković ističe da su brojni računi koji pokazuju da je novo i staro stanje na vodomjeru istovjetno, odnosno da nije bilo utrošene vode pa fakturisani račun sadrži samo iznose za fiksne djelove računa – za vodu i za prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda.

“Potrošači, tokom obračunskih perioda, na bilo koji način ovlašćenim licima nijesu onemogućili očitavanje vodomjera na njihovim adresama. Ipak, sve posljedice neočitavanja stanja sa vodomjera snose isključivo potrošači” ukazuje Zeković.

Zeković kaže da vjeruje u opredijeljenost novog menadžmenta vodovoda da svi potrošači u Podgorici dobijaju ispravne račune koji sa svim navedenim iznosima odgovaraju stvarno utrošenoj vodi i dodaje da je naročito važno da se zaustavi nepoštena i obmanjujuća poslovna praksa prema potrošačima.

Građani da obrate pažnju i reaguju

“Pozivam građane i građanke da povodom ovih propusta kontaktiraju gradsko preduzeće i podnesu reklamaciju. Rok za prigovor je osam dana od prijema računa kao i da koriste mogućnost da online putem, preko sajta ovog gradskog preduzeća, prijave stanje potrošnje vode u mjesecu.

“Kada službena lica iz Vodovoda preskoče obračunske periode to znači da računi neće biti ispravni i da ne odgovaraju tačnom stanju potrošnje vode. Kada se u nekom trenutku očita stvarno stanje vodomjera, isporučeni račun će biti značajno uvećan što može biti nezgodno za brojne potrošače – kako zbog iznosa koji trebaju platiti, tako i što na osnovu pogrešnih informacija na računu nijesu na vrijeme uočili određene kvarove, pratili i kontrolisali potrošnju vode” kaže Zeković.

On je rukovodstvu vodovoda ukazao da je neredovno plaćanje računa nepovoljno i po gradsko preduzeće Vodovod i kanalizacija, i njegovu likvidnost, što znači da treba poboljšati praksu i osigurati da svi potrošači u Podgorici dobijaju na vrijeme ispravne račune i motivisati ih da ih redovno i plaćaju.

Podržati odgovorne potrošače i uvesti određene popuste

Samostalni odbornik u Skupštini Glavnog grada Podgorice i član nestranačke Građanske inicijative “21. maj” Aleksandar Saša Zeković sugerisao je menadžmentu vodovoda da se pokuša unaprijediti i opcija prijave stanja sa vodomjera putem sajta na način da se uz ostale tražene podatke uvede i slanje foto dokaza a predlaže da se prema potrošačima uspostave i popusti. 

“Pozvao sam da se razmotre mogućnosti, naravno u okvirima zakona, da se prema potrošačima koji sami očitavaju stanje sa vodomjera i o tome redovno, blagovremeno i činjenično obavještavaju Vodovod i kanalizaciju definiše određeni prijedlog popusta jer su njihove aktivnosti u cilju izdavanja ispravnog računa besplatne po gradsko preduzeće. Takođe, treba razmotriti i definisati  određene popuste za potrošače koji duži vremenski period u roku plaćaju isporučene račune” kaže za Analitiku Zeković.

Važno je, kaže Zeković, stalno povećati broj potrošača koji račun primaju na svoj mail. 

On je uvjeren da će takve inicijative iz gradskog vodovoda koje uvažavaju doprinos odgovornih potrošača koji su i redovne platiše naići na podršku odbora direktora Vodovoda i kanalizacije i svih odbornika i odbornica u gradskoj skupštini. 

https://www.portalanalitika.me/clanak/zekovic-gradanima-podgorice-dostavljaju-se-neispravni-racuni-za-vodu