GI „21. maj“ je organizovao protest ispred Ministarstva prosvjete, kulture, nauke i sporta

GI „21. maj“ je organizovao protest ispred Ministarstva prosvjete, kulture, nauke i sporta  zbog skandaloznih naimenovanja u školstvu.