Efikasno procesuirati govor mržnje, osuđujemo postupak penzionisanog policajca

Udruženje penzionisanih službenika Ministrastva unutrašnjih poslova Crne Gore, Agencije za nacionalnu bezbjednost, Uprave policije i Policijske akademije podržalo je aktivnosti Građanske inicijative “21. maj” na procesuiranju i suzbijanju širenja govora mržnje.

U pismu upućenom Građanskoj inicijativi “21. maj”, Udruženje penzionisanih službenika MUP-a Crne Gore, pozdravilo je odlučnu akciju vršioca dužnosti Vrhovnog državnog tužioca Dražena Burića na procesuiranju nekoliko lica, među kojima i jednog penzionisanog policajca, koji su uputili ozbiljne prijetnje, putem društvenih mreža, aktivisti za ljudska prava Aleksandru Saši Zekoviću

Baštineći društvenu odgovornost, Udruženje je osudilo postupak penzionisanog policajca M.N. iako njegovo članstvo nije formalizirano u Udruženju, budući da je tek krajem 2020. godine postao penzioner. 

Predsjedništvo Udruženja penzionisanih službenika MUP-a, ANB, Uprave policije i Policijske akademije vjeruje da se primjerenim sankcjjama u odnosu na ovu vrstu krivičnih i prekršajnjih djela može osigurati generalna i specijalna prevencija i sigurnost svih građana Crne Gore.