DUKAJ DA DOPRINESE POVLAČENJU NEPRIMJERENOG PREDIZBORNOG SPOTA

Aktivista za ljudska prava Aleksandar Saša Zeković, koji je jedan od čelnika društvenog i nadstranačkog pokreta “21. maj”, pozvao je odlazećeg ministra javne uprave Maraša Dukaja da doprinese zaštiti osoba sa invaliditetom. 

Zeković je naveo da zna koliko je kroz (raniji) rad u Ministarstvu prosvjete Dukaj bio posvećen uspostavljanju društva kulture ljudskih prava u Crnoj Gori i da je važno da Dukaj takav pristup i nastavi.

“Nažalost očigledno je da spot političke koalicije “Ovo je naš grad – Može Podgorica”, čiji je dio i partija kojoj je Maraš Dukaj lider na lokalnom nivou, ne doprinosi tome već naprotiv  – podstiče predrasude i širi diskriminaciju. Bez obzira na sve naše razlike oslobodimo Crnu Goru od mržnje” poručio je Zeković.

Građanska inicijativa “21. maj” prvobitno je pozvala odgovorne u Građanskom pokretu “Ura” da povuku predizborni spot koiji vrijeđa osobe sa mentalnim invaliditetom https://www.portalanalitika.me/clanak/gi-21-maj-ura-da-povuce-spot-neprimjeren-i-neprihvatljiv

Kako je adekvatna reakcija izostala, “21. maj” i majka osobe sa mentalnim invaliditetom podnijeli su zajedničku pritužbu Zaštitniku ljudskih prava i sloboda Sinišu Bjekoviću zbog povreda prava koja je već uzeta u rad i po njoj se postupa https://www.portalanalitika.me/clanak/gi-21-maj-i-majka-djeteta-sa-smetanjama-u-razvoju-podnijeli-prituzbu-povodom-spota-ure 

Iz Građanske inicijative “21. maj” saopštili su portalu Analitika da su upoznati da iz institucije Ombudsmana do sada nijesu kontinuirano pratili sadržaj izborne kampanje i da su im zbog toga sve informacije o spornim sadržajima dobrodošle. 

Portalu Analitika iz “21. maja” je saopšteno da ohrabruje, kako su i tražili, javno oglašavanje ombudsmana Bjekovića koji je istakao, pored svoje nadležnosti, vrlo važnom i ulogu medija “koji na kritički način i u skladu sa pravilima profesije trebaju pratiti kampanje i pisati o njenim bitnim karakteristikama, bez razlike među konstituentima izborne kampanje”.

U medijima, naročito onim koji su bliski vladajućim partijama i premijeru Abazoviću, koji je i lider partije čiji je politički predizborni spot problematizovan, ne može se ništa kritički pročitati o ovom spotu.

Izvor: Portal Analitika