DIREKTOR GRADSKE USTANOVE OZBILJNO PREKORAČIO OVLAŠĆENJA 

Sa press konferencije u Skupštini Glavnog grada Podgorica, 1. decembar 2023. godine

Današnja konferencija za štampu nije i ne smije biti u funkciji degradacije gradske ustanove specijalizovane za tretman zavisnosti. Danas nastupamo kao odbornici gradske skupštine bez obzira na našu političku, ideološku i vrijednosnu pozadinu. Moj je prijedlog bio, da ne kažem i zahtjev, da bih danas bio ovdje, da uopšte ne nastupamo sa pominjanjem političkih organizacija i grupa iz kojih dolazimo, niti da se konferencija, raniji i budući javni nastupi trebaju prepoznati kao manevar opozicije. Smatram da je to nepotrebno čak i na određeni način i nedopustivo jer borba protiv zavisnosti jednako pripada svima i interes je svih u Podgorici da imamo dobru i uspješnu javnu politiku. Bez obzira na sve naše razlike, jedinstvena posvećenost borbi protiv zavisnosti, naša je obaveza prema svima koji se direktno ili na širi način suočavaju sa posljedicama bolesti zavisnosti, a to od nas očekuju sami zavisnici, bivši zavisnosti, njihove familije, struka i civilno drtuštvo.

Na samom početku, trebamo biti objektivni i kazati da se ova situacija nije dogodila po prvi put. Ovo sve se i ranije događalo i radilo, dakle i za vrijeme upravljanja ustanovom kadrova koji su nosili podršku DPS i njegovih partnera, ali je sada postalo vidljivije. Želim biti fer i objektivan, pa ne isključujem da su ranije strukture vještije prikrivale loše stvari koje su se tamo događale i imam jasna saznanja o tome. Svakako je konačno vrijeme da se zaustave sve loše politike i loše prakse i da imamo centar koji će biti, po rezultatima, na zadovoljstvo brojnih familija, ponos Podgorice i Crne Gore i regionalno prepoznatljiv. 

Ova ustanova u perspektivi, ukoliko se oslobodi neprimjerenih političkih uticaja i manipulacija, zasnuje na isključivo stručnom radu, izgradi potrebnu reputaciju i fokusira se na rezultate, može postati i neto davalac umjesto samo primaoca budžetskih sredstava. Ne trebamo se suzdržavati da i tako razmišljamo.

Pravi je trenutak da na nivou gradske skupštine prevaziđemo sve nesuglasice po ovoj temi i postignemo politički konsenzus oko rada ove gradske ustanove. Predlažem da sve političke partije izađu iz organa upravljanja ove javne ustanove i da se za članove upravnog odbora imenuju isključivo stručna i iskustvena lica, naročito iz organizacija civilnog društva. Treba da koristimo činjenicu, a ne da je ignorišemo, o uspješnom djelovanju nevladinih organizacija. Na primjer NVO “For Life” zastupljen u vodećim međunarodnim konzorcijuma za izgradnju i implementaciju politika protiv droga. NVO For Life je 2013. u okviru UN pohvaljena kao primjer dobre prakse i zaista bi bilo u interesu grada da u organe upravljanja imamo Sašu Mijovića i druge kompetente osobe iz ostalih vodećih NVO. 

Nažalost u ovom trenutku ne može se reći da je gradska ustanova na Kakarickoj gori sigurno okruženje za opravak od zavisnosti. 

Zavisnici i familije zavisnika, građani i grad u cjelini trebamo dobru reputaciju ove ustanove i bolje rezultate u prevladavanju zavisničkog i disfunkcionalnog ponašanja povezano sa drogama. 

Odgovornost za incident se ne može svesti isključivo na neadekvatnu ogradu. Nema zvaničnih informacija o tome da je ona ili sistem obezbjeđenja u cjelini, što uključuje i ljudstvo, prepoznata kao bezbjednosni rizik. Nije poznato da je bilo zahtjeva da se povećaju sredstva za unaprjeđenje ukupne bezbjednosti u toj gradskoj ustanovi. Takođe, trenutak je da otvorimo dikskusiju i o kapacitetima tamošnjeg obezbjeđenja.

Direktor ustanove je ozbiljno prekoračio svoja ovlašćenja. Manifestovao je netički pristup prema klijentima/bivšim štićenicima, što je dugoročno opasno jer na svaku potencijalnu buduću kritiku odgovor organa rukovođenja bio mogao da bude neprimjeren, odraz etiketiranja zbog navodne nezahvalnosti i kroz povredu ličnih podataka što je neprihvatljivo.

Aleksandar Saša Zeković, samostalni odbornik u Skupštini Glavnog grada