Dragan Purko Ivančević: Crna Gora gradi imidž zaražene destinacije

INTERVJU – Dragan Purko IVANČEVIĆ
Crna Gora gradi imidž zaražene destinacije

https://www.portalanalitika.me/clanak/crna-gora-gradi-imidz-zarazene-destinacije