BRZO ČLANSTVO U EU TRAJNO ZAUSTAVLJA DEZINTEGRACIJU CRNE GORE

Pozdravljamo izbor opozicionog poslanika dr Ivana Vukovića za predsjednika Odbora za evropske integracije Skupštine Crne Gore. Riječ je o parlamentarnom odboru koji je podosta važan za preporod zemlje i delegitimisanje aktuelne političke klase i kulture sa kojom Crna Gora ne može ići naprijed.

Građanska inicijativa “21. maj” posvećenošću i radom članstva, svojih odbornika u Podgorici i Budvi, gradskih organizacija u svim opštinama, centralnnog savjeta i koordinacionog odbora snažno podržava pristupanje Evropskoj uniji, političku, institucionalnu, ekonomsku i i socijalnu transformaciju Crne Gore.

Snaženje evropskih integracija za nas u nestranačkoj Građanskoj inicijativi “21. maj” znači i direktno zaustavljanje sve aktuelnije dezintegracije Crne Gore koja je, na različite načine, u posljednje tri godine za sve vladajuće partije sve zamislivija opcija.

Vukota Vukotić, istoričar, potpredsjednik Savjeta gradske organizacije nestranačke Građanske inicijative “21. maj” u Podgorici