BRĐANIN DA INFORMIŠE O PREDUZETIM RADNJAMA POVODOM BLOKADE GRANIČNOG PRIJELAZA KULA

Građanska inicijativa “21. maj” pozvala je direktora Uprave policije Zorana Brđanina da informiše javnost o preduzetim aktivnostima policije povodom blokade i okupljanja građana na graničnom prijelazu Kula. Očekujemo da Brđanin obavijesti javnost o identifikovanim osobama, preduzetim mjerama i radnjama i da li je o svemu konsultovan nadležni državni tužilac.Zakon o graničnoj kontroli je jasan pa u članu 22 se kaže “da se na području graničnog prijelaza mogu kretati i zadržavati: službena lica, lica koja namjeravaju da pređu državnu granicu ili su je već prešla i lica zapošljena u privrednom društvu, drugom pravnom licu, odnosno kod preduzetnika koji obavljaju djelatnost na području graničnog prijelaza”.Građani koji namjeravaju da pređu državnu granicu ili su je već prešli mogu se kretati i zadržavati na za to određenom prostoru i dužni su da se pridržavaju upozorenja i izvršavaju naređenja policijskog službenika koji vrši graničnu kontrolu. Uprava policije je dužna da upozna javnost o ovom događaju i da li je, i eventualno zašto nije, konkretnom prilikom preduzimala zakonite i profesionalne aktivnosti koje podrazumijevaju i izdavanje naređenja.Građanska inicijativa “21. maj”