BJEKOVIĆ DA SAOPŠTI ŠTA JE PREDUZEO, OČEKUJEMO I STAV AEM

Građanska inicijativa “21. maj” uputila je urgenciju Zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore Siniši Bjekoviću povodom podnijetih pritužbi i pruženih obavještenja koji se odnose na kršenje ljudskih prava tokom političkog oglašavanje dvije predizborne koalicije.

Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda je saopštila da nije kontinuirano pratila sadržaj izborne kampanje i da su joj zbog toga sve informacije o spornim sadržajima dobrodošle. 

Na osnovu tog javnog poziva, Građanska inicijativa “21. maj” je obavijestila Bjekovića o emitovanju predizbornog spota političke koalicije i liste “Demokratski front – za budućnost Podgorice” u kojem učestvuju djeca. Standardi nedvosmisleno ukazuju da je zabranjeno učešće djece u programima i sadržajima koji su političke namjene. Djeca ne treba da budu dio političke propagande i stranačke političke reklame.

Blagovremeno oglašavanje ove institucije moglo je da doprinese poštovanju svih ljudskih prava a naročito prava djece i pripadnika marginalizovanih i diskriminisanih društvenih grupa. 

Takođe, zajedno sa majkom osobe sa mentalnim invaliditetom, Građanska inicijativa “21. maj” podnijela je i pritužbu zbog sadržaja spota predizborne koalicije “Ovo je naš grad – Može Podgorica”. Koalicija oko Građanskog pokreta URA je emitovala spot koji je sporan sa aspekta ljudskih prava jer je prisutno i omalovažavanje a dovodi se u pitanje zaštita integriteta ličnosti.

Građanska inicijativa “21. maj” očekuje i da se Savjet Agencije za elektronske medije na sjutrašnjoj sjednici  izjasni povodom činjenice da su mediji emitovali spot kojim se ismijavaju osobe sa invaliditetom i spotovi koji uključuju djecu iako je protivno standardima da djeca učestvuju u plaćenom političkom oglašavanju.

Građanska inicijativa “21. maj”