Barski policajci zlostavljali Jovana Đurovića iz Nikšića

Građanska inicijativa “21. maj” podnijela je pritužbu Savjetu za građansku kontrolu rada policije povodom navoda građanina Jovana Đurovića iz Nikšića da su policijski službenici Centra bezbjednosti (CB) Bar 9. jula 2021. godine prekoračili ovlašćenja u postupanju prema njemu. 

Savjet je slučaj uzeo u razmatranje, istim, u svojstvu obrađivača i izvjestioca, zadužio člana Savjeta prof. dr Dražena Cerovića i obratio se Upravi policije da informiše o slučaju.

Na osnovu opisa događaja koji je građanin Jovan Đurović dao medijima i nadležnom državnom tužiocu, Savjet je zaključio da postoje ozbiljni navodi o nesrazmjerno upotrijebljenim sredstvima prinude za koje je Savjet ocijenio potrebnim da se neodložno provjere. Ovim povodom Upravi policije su ustupljeni kontakti građanina Đurovića, dostavljena krivična prijava koju je od imenovanog neposredno zaprimio nadležni državni tužilac i zatražena hitnost u postupanju. 

Krivičnu prijavu je građanin Đurović neposredno podnio u Osnovnom državnom tužilaštvu (ODT) u Baru, 12. jula 2021. godine, kada je detaljno ispričao kako su se prema njemu ophodili policijski službenici i na koji način su ga ispitivali.

 

Savjet je Upravi policije izdao momentalnu preporuku da se oglasi i javnost upozna sa trenutno dostunim podacima ali i o aktivnostima koje se preduzimaju kako bi se provjerili navodi građanina gospodina Đurovića koji se javno požalio da je žrtva policijskog zlostavljanja.

 

Uprava policije je odmah uvažila izdatu preporuku i oglasila se javnim saopštenjem kojim je u potpunosti negirala upotrebu sile. U svom javnom saopštenju, primijetio je Savjet, Uprava policije je demomatovala sve navode građanina ali nije konkretizovala na koji je način, i kako tako brzo, izvršila sve potrebne provjere, čak i ne kontaktirajući građanina koji ima primjedbe na postupanje nekoliko policijskih službenika.

Međutim, ni pored brojnih urgencija, Uprava policije nije odgovorila Savjetu na konkretizovane primjedbe (navode) građanina gospodina Đurovića o njegovom tretmanu od strane službenika policije i u samim službenim prostorijama CB Bar.

Savjet je sa žaljenjem konstatovao da se Uprava policije i u 2021. godini vraća svojoj ranijoj praksi – da ignoriše postojanje ozbiljnijih navoda o postojanju zlostavljanja ili povredi prava i da selektivno komunicira sa tijelima koja su zadužena za nadzor i provjere policijskog postupanja propuštajući tako priliku da se sprovede djelotvorna istraga o zlostavljanju.

Sa građanskog protesta pod nazivom “Dosta je zlostavljanja, policijska značka nije vrijedna mučenja” organizovanog ispred sjedišta CB Bar, Građanska inicijativa “21. Maj”, feministička grupa “Bogougodnice”, “Forum slobodnih građana Luča” i Liberalna partija Crne Gore ukazali su ministru unutrašnjih poslova Sergeju Sekuloviću i Evropskom komitetu za spriječavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT) Savjeta Evrope da se u službenim prostorijama Uprave policije i dalje nalaze nedozvoljeni predmeti koji se koriste za zlostavljanje i mučenje građana.

Građanin gospodin Đurović požalio se, u izjašnjenju Savjetu za građansku kontrolu rada policije, da su ga policijski službenici šamarali, vrijeđali, omalovažavali, tukli, mučili kako bi iznudili informacije koje su im bile od značaja – gdje je (kod koga je) službena (policijska) značka gospodina M.R., službenika Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srbije, koji je u Baru, i u Crnoj Gori, boravio kao turista.

 

Građanin gospodin Đurović je Savjetu rekao da su ga policijski službenici tukli preko pancira kako bi umanjili povrede i modrice. Kazao je da se dobrovoljno prijavio za poligrafsko testiranje kako bi se lakše i brže utvrdila istina. Savjetu je saopštio da se i javno obratio direktoru Uprave policije i zatražio da se založi za integritet i profesionalno postupanje svakog policajca koji ne smiju da biju, bilo koga, zbog njegove nacionalnosti ili simbola koje je ima na ličnoj garderobi. Savjetu je kazao da je, kao čuvar hotelske plaže, nepoznatoj osobi skrenuo pažnju da ne može da urinira na plaži kada se ona i legitimisala sa službenom značkom MUP Republike Srbije. “Kada sam mu skrenuo pažnju na nedolično ponašanje, nijesam ni znao odakle je, niti da je po zanimanju policajac, niti da je na ljetovanje poveo i svoju službenu značku” kazao je Đurović u izjašnjenju Savjetu. “Kada sam mu skrenuo pažnju da ne urinira na plaži, on je odmah izvadio značku i rekao da je policajac. Došlo je do rasprave između nas. Kazao sam mu da me ne interesuje značka i da ne može da urinira na plaži, i udario sam ga po ruci kojom je držao značku. Uzeo sam značku i bacio je negdje po plaži. Kada je konačno pronađena u pijesku, odmah je pozvana policija da njeni službenici dođu da je preuzmu sa recepcije hotela” pojasnio je Đurović.

 

Odjeljenje za unutrašnju kontrolu MUP Crne Gore je, 1. novembra 2021. godine, obavijestilo građanina gospodina Đurovića da je izvještaj sa spisima predmeta, sačinjenim u postupku unutrašnje kontrole, dostavljen Osnovnom državnom tužilaštvu Baru na dalji postupak i konačnu ocjenu i odlučivanje da li u radnjama i postupanju policijskih službenika CB Bar R.M., M.S., R.D. i D.S., koji su u predmetnom slučaju preduzimali službene mjere i radnje prema građaninu Đuroviću, ima elemenata krivičnog djela zlostavljanje ili drugog krivičnog djela za koje se goni po službenoj dužnosti”. Interesantno je da za razliku od nekih drugih postupaka, Unutrašnja kontrola nije izašla sa konkretnijom ocjenom (uzeti u obzir, na primjer, slučaj Stefana Vukovića iz Nikšića kojeg je policija zlostavljala na Cetinju tokom belvederskih demonstracija). Savjetu je ostalo nepoznato da li je tokom postupka sprovedeno i poligrafsko testiranje policijskih službenika, koje je moglo da doprinese izgradnji povjerenja.

 

Savjet je konstatovao da su policijski službenici CB Bar u konkretnom slučaju iskazali pretjeranu solidarnost sa kolegom iz Republike Srbije i tako podigli nepotrebnu halabuku oko nestanka, gubitka ili otuđenja njegove službene značke. Uzimajući u obzir propise i standarde, pripadnik MUP Republike Srbije u Crnoj Gori je boravio kao turista i nije imao pravo da se legitimiše u Crnoj Gori. Izlazak u provod sa službenom značkom u zemlji u kojoj boravi kao turista je profesionalni propust. Pripadnik MUP Republike Srbije, ili bilo koje druge strane države, nije trebao da službenu značku nosi sa sobom dok je na godišnjem odmoru jer ona svakako ne proizvodi bilo kakvo službeno dejstvo. 

 

Savjet je takođe konstatovao da Uprava policije, čiji su službenici CB Bar postupali prema podnosiocu pritužbe, istog ne dovodi u vezu sa izvršenjem bilo kojeg krivičnog djela ili prekršaja niti je isti po bilo kom osnovu procesuiran.

 

Savjet je ocjenio da su policijski službenici koji su primjenjivali policijska ovlašćenja prema građaninu gospodinu Jovanu Đuroviću, tokom privođenja i prevoza ka službenim prostorijama CB Bar kao i u službenim prostorijama CB Bar, prekoračili svoja ovlašćenja i pristupili tehnikama tretmana i ispitivanja koje su dovele do i predstavljaju nečovječno i ponižavajuće postupanje.