AEM JE OBAVEZAN DA ŠTITI DOSTOJANSTVO I INTEGRITET SVAKOG GRAĐANINA

Građanska inicijativa “21. maj” je javno, putem medija, dva puta p(r)ozvala Agenciju za elektronske medije (AEM) da reaguje po službenoj dužnosti zbog sadržaja emitovanih predizbornih političkih spotova učesnika minulih opštinskih izbora.

Kako je reakcija izostala, Građanska inicijativa “21. maj” se danas i pismom obratila direktoru te predsjedniku i članovima Savjeta AEM sa pozivom da javnost Crne Gore upoznaju sa svojim aktivnostima povodom političkog oglašavanja tokom predizborne kampanje.

Političke koalicije okupljene oko Građanskog pokreta “Ura” i “Demokratskog fronta” (po)slale su spotovima političke poruke koje su se zasnivale na političkoj manipulaciji i zloupotrebi djece, diskriminaciji i predstavljanju glasača koji su glasali za listu širokog građanskog i proevropskog demokratskog saveza koju je predvodio Ivan Vuković, aktuelni gradonačelnik Podgorice, na politički nekorektan i moralno i humanistički neprihvatljiv način.

Reakcija AEM je nužna jer se radi o direktnom kršenju pravila i obaveza a naročito se radi o povredi dostojanstva građana i zaštite integriteta maloljetnih osoba. Emitovanjem spotova GP “Ura”, Albanske alternative i udruženja građana “Civis” kao i “Demokratskog fronta” ne doprinosi se, kako to nalaže Zakon o elektronskim medijima, poštovanju i promociji osnovnih ljudskih prava i sloboda i demokratskih vrijednosti kao ni slobodnom, istinitom, cjelovitom, nepristrasnom i blagovremenom informisanju javnosti.

Od AEM očekujemo da primjenjuje zakon i odgovarajuće standarde i da kroz objektivan nadzor doprinosi vladavini prava i boljoj praksi ljudskih prava i političke kulture. Građani i građanke Crne Gore zaslužuju da AEM pokaže moć u odnosu na vladajuće političke partije i njihove političke i medijske interese.

Građanska inicijativa “21. maj”