Category

November 15, 2022

ORGANIZACIJE ZA LJUDSKA PRAVA UPOZNATE SA DISKRIMINACIJOM FCJK

Izvor: CDM Građanska inicijativa (GI) “21. maj” upoznala je jedan broj domaćih nevladinih organizacija (NVO) za zaštitu ljudskih prava sa diskriminacijom akademskog osoblja Fakulteta za crnogorski jezik i književnost (FCJK). Ministarstvo prosvjete Crne Gore, kao nadležni organ, nije dalo saglasnost da se isplate zarade osoblju FCJK sa obrazloženjem da se uvećanje zarada odnosi isključivo na…

Read article