Category

November 5, 2021

Saopštenje – Živković, Filipović, Bojović

Saopštenje za javnost Halucinogena Krivokapićeva vlada najavila je ekonomske i poreske reforme koje su bez ikakvog utemeljenja u realnom stanju crnogorske ekonomije. Zamišljajući ekonomiju kao špekulativnu igru, Krivokapićevi ministri, koji bi u ozbiljnoj državi bili na osrednjim službeničkim položajima, odlučili su da Parlamentu predlože avanturistički paket mjera. Vlada koja nije uspjela privući niti jednog referentnog…

Read article