Category

September 3, 2021

Saopštenje, Ljubo Filipović

Snažno osuđujem represivne mjere vlade Crne Gore koja netransparentnim i podmuklim djelovanjem želi da osujeti protestno okupljanje na Cetinju, pa usput takvim djelovanjem opošljavaju i dovršavaju svoju misiju obračuna sa Fakultetom za crnogorski jezik i književnost.   Cetinjski filološki dani, koji su posljednjih godina izrasli u ozbiljno međunarodno okupljanje filologa danas je opstruirano jer je…

Read article