Category

June 30, 2021

Saopštenje – Živković, Filipović, Bojović

Saopštenje za javnost Od uvođenja višestranačkog sistema ni jedna vlada nije uspjela da za svega pola godine ujedini protiv sebe većinsku političku javnost kao što je to uspjela odmetnuta Krivokapićeva vlada. Ovo je vlada koja je ujedinila pristalice i vlasti i opozicije u jednodušnoj ocjeni da se radi o dezorijentisanoj i nesposobnoj izvršnoj vlasti. Iza…

Read article