NE TREBA DOZVOLITI POLITIČKU MANIPULACIJU DJECOM, ZABRANITI EMITOVANJE SPOTA

Imajući u vidu činjenicu da je Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Siniša Bjeković javno saopštio da nije kontinuirano pratio sadržaj izborne kampanje i da su zbog toga sve informacije o spornim sadržajima dobrodošle, Građanska inicijativa (GI) “21. maj” je obavijestila ovu instituciju da se na društvenim mrežama, u medijima ali i na druge načine emituje i širi predizbnorni spot političke koalicije i liste “Demokratski front – za budućnost Podgorice” u kojem učestvuju djeca.

Standardi nedvosmisleno ukazuju da je zabranjeno učešće djece u programima i sadržajima koji su političke namjene.

GI “21. maj” je pozvala Ombudsmana Bjekovića da provjeri da li je došlo do povrede prava kroz učešće djece u političkoj propagandi a njegovo mišljenje biće od koristi naročito po pitanju daljeg emitovanja ovog spota na društvenim mrežama (dakle i na Internetu).

GI “21. maj” smatra neprimjerenim da je institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore gotovo nezainteresovana da proaktivno djeluje kako bi se tokom predizbnorne kampanje kontinuirano ukazivalo na neophodnost poštovanja svih ljudskih prava a naročito prava djeteta i pripadnika marginalizovanih i diskriminisanih društvenih grupa. 

Gospođa Jelena Borovinić Bojović ne treba i ne smije da pristupa političkoj manipulaciji djecom pa je zato dosljedno i principijelno oglašavanje Zaštitnika ljudskih prava i sloboda bilo nužno. Djeca ne treba budu dio strančke političke reklame i djeca nijesu glasači. Ombudsman je, kroz autonomno, nezavisno, stručno i nepristasno djelovanje, blagovremeno trebao na to da ukaže kako gospođi Borovinić Bojović tako i Demokratskom frontu.

Građanska inicijativa “21. maj” apeluje na Agenciju za elektronske medije da zabrani dalje emitovanje ovog spota jer je protiv svih standarda da djeca učestvuju u plaćenom političkom oglašavanju.

Građanska inicijativa “21. maj”